Infiniti Medical A/S
Korskildelund 6
2670 Greve
Telefon: 70 23 41 41
Telefax: 70 23 41 42
E-mail: info@infinitimedical.dk

Aspect_150.jpg

BIS monitorer

I tabellen nedenfor finnes teknisk informasjon fra leverandøren.

NB:

Er tabellen tom henviser vi til servicemanualen og bruksanvisningen for aktuell informasjon for respektive produkt.

 

Dato Produkt Serviceinformasjon Fil for nedlasting

NB!

Ikke installer nye programvarer om man er usikker. Kontakt Infiniti Medical AS å få veiledning.

 

Et trygt och sikkert valg - Infiniti Medical