Infiniti Medical A/S
Korskildelund 6
2670 Greve
Telefon: 70 23 41 41
Telefax: 70 23 41 42
E-mail: info@infinitimedical.dk

.

.

På bilden visas en Triage Meter Pro.

På bilden visas en Triage Meter Pro.

Triage Meter System

I tabellen nedenfor finnes teknisk informasjon fra våres leverandør.

NB:

Er tabellen nedenfor tom henviser vi til servicemanualen og bruksanvisningen for aktuell informasjon for respektive produkter.

 

 
Dato Produkt Service informasjon Fil for nedlasting

Forsiktig!

Om du føler deg usikker, ikke installer programvaren.  Kontakta alltid Infiniti Medical AS

Et trygt och sikkert valg - Infiniti Medical