Infiniti Medical A/S
Korskildelund 6
2670 Greve
Telefon: 70 23 41 41
Telefax: 70 23 41 42
E-mail: info@infinitimedical.dk

.

.

På bilde vises en TomoJet CT.

På bilde vises en TomoJet CT.

TomoJet CT/MR

 

I tabellen nedenfor finnes teknisk informasjon fra leverandøren.

NB:

Er tabellen tom henviser vi til servicemanualen og bruksanvisningen for aktuell informasjon for respektive produkt.

Dato Produkt Service informasjon Filnedlastning
070315 Tomojet CT/MR Reservdelsliste Klikk her

NB!

Ikke installer nye programvarer om man er usikker. Kontakt Infiniti Medical AS og få veiledning.

Et trygt och sikkert valg - Infiniti Medical