Infiniti Medical A/S
Korskildelund 6
2670 Greve
Telefon: 70 23 41 41
Telefax: 70 23 41 42
E-mail: info@infinitimedical.dk

Masimo_logonew1_150.jpg

Teknisk informasjon fra Masimo

I tabellen nedenfor finnes teknisk informasjon fra leverandøren.

NB:

Er tabellen tom henviser vi til servicemanualen og bruksanvisningen for aktuell informasjon for respektive produkt.

 

Dato Produkt Serviceinformasjon Fil for nedlasting
090202 Radical 7 Teknisk bulletin Technical Bulletin feb2009
090309 Stowood  . Trendprogamvara (demo) Download2001

 

NB!

Ikke installer nye programvarer om man er usikker. Kontakt Infiniti Medical AS og få veiledning.

Et trygt och sikkert valg - Infiniti Medical