Infiniti Medical A/S
Korskildelund 6
2670 Greve
Telefon: 70 23 41 41
Telefax: 70 23 41 42
E-mail: info@infinitimedical.dk

Fast 1

Fast 1

Fast 1

FAST 1 - “First. Acces. for Shock. and Trauma.”

 

 

 

 

 

 

 

Den første intraossøse tilgang for applisering i sternum.


Hypovolemi og hypoxi kan forårsake en irreversibel tilstand på noen få minutter. FAST 1 gir en unik mulighet for umiddelbar intravaskulær tilgang.

F.A.S.T 1 er et sikkert system for å redde liv.

  • Umiddelbar intravaskulær tilgang.
  • Kan lett kombineres med bruk av LUCAS apparat.
  • Velegnet for blodtransfusjoner.
  • Relativt smertefri penetrasjon av det porøse benvev (sternum).
  • Rask infusjon av løsninger og legemiddel.
  • Til engangsbruk - en sikkerhetsfaktor. 
  • Ingen direkte kontakt med blod.
  • Særskilt egnet ved ulykker (trafikk, gjenopplivning, intraossøs anestesi, anafylaktisk sjokk etc.).


Et trygt och sikkert valg - Infiniti Medical