Infiniti Medical A/S
Korskildelund 6
2670 Greve
Telefon: 70 23 41 41
Telefax: 70 23 41 42
E-mail: info@infinitimedical.dk

.

.

Techtrade_150.gif

Ready Heat II

EN UNIK MULIGHET FOR Å UNNGÅ NEDKJØLING AV PASIENT

  • Vannavstøtende overflate
  • Avgir varme til ca. 40 °C
  • Brukstid ca 8 timer
  • Full varmeeffekt etter ca. 10-15 minutter
  • Varmeprosessen inntrer når forpakningen brytes
  • Vekt 700 gram
  • Holdbarhet i ubrutt forpakning ca. 5 år
  • Destrueres som restavfall
Et trygt och sikkert valg - Infiniti Medical