Privacy Policy

Denne privatlivspolitik informerer dig om, hvordan vi bruger personlige oplysninger, der er indsendt til os.

Siden den 25. maj 2018 finder EU’s nye databeskyttelsesforordning (herefter ”GDPR”) anvendelse. Infiniti Medical A/S (i det følgende benævnt ”Infiniti”) vil altid overholde gældende privatlivslovgivning og vil ikke videregive personlige oplysninger til tredjepart uden forudgående samtykke, medmindre det specifikt er angivet heri.

Personlige oplysninger

Om du kontakter Infiniti Medical A/s i noget ærinde, eller om Infiniti har kontakt med dig vil vi  behandle følgende oplysninger:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Arbejdsgiver
  • Titel
  • Ip-adress (ved besøg på vores hjemmeside i visse fald)

Om du kontakter Infiniti pr telefon, e-post eller brev kan vi også komme at lagre korrespondensen, vilket kan innehålla personuppgifter.

Formål med og retsgrundlag for behandlingen:

Vi behandler dine personlige oplysninger i den måde du er repræsentant for en myndighed, organisation eller virksomhed, der har underskrevet en aftale med os. Vi behandler dine oplysninger yderligere i tilfælde, hvor Infiniti kontakter dig som repræsentant for en potentiel kunde. Vi kan også behandle dine oplysninger i forbindelse med serviceproblemer i forbindelse med eksisterende aftaler. I sådanne tilfælde kan vi bruge dine personlige oplysninger i vores servicesystem og e-mail-program, så vi kan kontakte dig under service og forebyggende vedligeholdelse og historisk følge serviceanliggender for at yde bedre hjælp når det er nødvendigt.

Vi behandler dine oplysninger yderligere for at markedsføre og / eller informere om vores tjenester og produkter, såsom kampagner, prisændringer eller andre vigtige oplysninger vedrørende en eksisterende eller fremtidig aftale mellem Infiniti og den person, du repræsenterer. Retsgrundlaget for den behandling, der er specificeret heri, er interesse (i henhold til GDPR art. 6.1 f), da Infiniti har en  interesse i at behandle som kontraherende part eller potentielle kontraherende parter data med sådanne (potentielle) kontraherende partens repræsentanter i forbindelse med aftaler eller markedsføring eller information om Infinitis  produkter og tjenester.

Vi kan i enestående sager mødes og aftale direkte med private personer, hvorved vi behandler dine data for at opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med den indgåede aftale (ifølge GDPR art. 6.1 b).

Infiniti kan ikke indgå aftale med ikke  autoriserede personer og underskrive en aftale (med hvilken visse personlige oplysninger leveres) og derved binder Infinitis kunde til aftalen.  

Modtagere af oplysninger og overføring til tredie land

Infiniti kan tillade personaladministratorer at behandle alle personlige data gennem drift og support af vores systemer. Personoplysningsassistenten kan også læse, arrangere og gemme personoplysninger i overensstemmelse med instruktioner fra Infiniti.

Lagring af personoplysninger

Personoplysnings assistenten lagrer dine personlige oplysninger på servere placeret i EU og EØS.

Hvis personoplysninger overføres til en personoplysningerassistent i et tredjeland, vil dette kun ske i et land, hvor EU-Kommissionen har besluttet, at der findes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller et andet land, hvis der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning, som f.eks. f.eks. at modtagelsesorganisationen eller virksomheden er blevet medlem af EU-USA’s Privacy Shield, eller at standardiserede databeskyttelsesregler er blevet underskrevet, før overførsel og forarbejdning finder sted i tredjelande.

Infiniti lagrer og behandler personoplysninger som henviser til kontakter med vores eksisterende og potentielle kunder og i individuelle tilfælde private kunder.

De oplysninger, der opstår i forbindelse med aftalen, opbevares i aftalens løbetid og derefter i løbet af den tid, der gælder garantier eller andre forpligtelser i henhold til den indgåede aftale.

Kontaktoplysninger om repræsentanter for vores potentielle kunder behandles i en periode på fem år fra tidspunktet for den sidste kontakt, eller indtil kontaktpersonen ikke længere repræsenterer den aktuelle eller potentielle kunde.

Infiniti vil også gemme sådanne oplysninger, som Infiniti er lovpligtig til at gøre, i løbet af den tid, som lov eller stats dekret fastsætter, som for eksempel regnskabsloven.

Vi beskytter dine oplysninger

Infiniti behandler dine personlige data på en måde, der overholder principperne for GDPR, Art.5, Infiniti behandler dine oplysninger på en måde at sikre, at der træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang eller uautoriseret behandling og mod tab, ødelæggelse eller utilsigtet skade.

Dine rettigheder, vores  forpligtelser

Du har ret til at anmode om bekræftelse af, om Infiniti behandler dine personlige data samt adgang til disse personoplysninger på den måde, der er angivet i GDPR.

Du har også ret til at anmode om korrektion af dine personoplysninger, samt sletning af personlige data eller begrænsning af behandlingen (hvis betingelsen findes ifølge GDPR). Derudover er der ret til at få de personoplysninger, du har leveret i et struktureret, generelt brugt og maskinlæsbart format (portabilitet).

Du har også ret til at indgive en klage vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger til tilsynsmyndigheden. Desuden har du ret til at modsige dig, at dine personlige data bruges til direkte markedsføring.

Bemærk venligst at vi vil foretage en identitetskontrol efter anmodning som ovenfor for at sikre, at enhver handling ifølge anmodningen er korrekt og i overensstemmelse med loven.

Ændringer i denne Privacy Policy

Infiniti forbeholder sig retten til at ændre denne privacy policy efter behov, til eksempel at følge ændringer  i love og regler. En sådan ændring vil blive offentliggjort på Infinitis hjemmeside.

Kontaktinformation

Infiniti Medical A/S
Korskildelund 6,2670 Greve
Telefon: 70234141
E-post: info@infinitimedical.dk

Infiniti logo White

Leveringsadresse: Fyrrehøjen 5, 4690 Haslev
CVR nummer: 33055307
Telefon 70 23 41 41
Fax 70 23 41 42
Email adresse: info@infinitimedical.dk
Integritetspolicy